Bachelor­opleidingen

In zijn meest essentiële betekenis gaat het met communicatie om het overbrengen van een boodschap. In welke mate en hoe die boodschap overkomt, vormt de essentie van de communicatie.

Enerzijds bestudeert de communicatiewetenschap daarbij de massamedia die een vorm van duplicatietechnologie vereisen: drukkunst, radio, televisie, film, digitale tekst, foto’s, beelden…

Anderzijds vormen ook de communicatieprocessen, zowel (inter) persoonlijk als voor organisaties, een centraal punt van aandacht. Daarbij hebben we het zowel over interne bedrijfscommunicatie als externe marketing- en corporate communicatie.

Voor wie

Je studeert Communicatiewetenschappen omdat je geboeid bent door menselijke communicatie in al zijn facetten. Je wilt op een fundamentele manier begrijpen hoe informatie-uitwisseling tot stand komt en dit wetenschappelijk bestuderen. Je bent ook geïnteresseerd in de media: welke rol spelen de media en welke impact hebben ze op de mens en de samenleving.

Opbouw

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen organiseert drie bacheloropleidingen, met name Politieke Wetenschappen, Communicatiewetenschappen en Sociologie. Je kiest vanaf het eerste jaar voor één van de drie richtingen. Een deel van de vakken is gemeenschappelijk voor de drie opleidingen.

Bachelor

De Bachelor in de communicatiewetenschappen is een academisch- wetenschappelijke studierichting. De academische bachelor onderscheidt zich duidelijk van de vele praktijk- en beroepsopleidingen op communicatievlak aan de hogescholen (professionele bachelors). De finaliteit is dus geen praktische beroepsopleiding: de klemtoon ligt op een generalistische opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, in casu de communicatiewetenschap.

De nadruk ligt daarom op theoretisch onderbouwd wetenschappelijk onderzoek. Dat impliceert ook de studie van de productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen. Een optimale afstemming op de arbeidsmarkt maakt deel uit van de opleiding. Dit is een voorbeeld van een link in een lopende tekst. Tot slot is er in de bachelor ook ruimte voorzien voor internationale uitwisseling.

Master na Bachelor

Een master is een wetenschappelijke opleiding waar de student zich verdiept in het gekozen vakgebied. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes moeten bewezen worden in een masterproef, een zelfstandig wetenschappelijk werkstuk.

Na de bachelor heb je rechtstreekse toegang tot de Master in de communicatiewetenschappen, met vier afstudeerrichtingen: Communicatiemanagement; Film- en televisiestudies; Journalistiek; Nieuwe media en maatschappij.

Toekomstperspectief

Media en communicatie beheersen ons dagelijks leven. Als communicatiewetenschapper ken je deze domeinen door en door. Het spreekt dan ook voor zich dat je met dit diploma in tal van sectoren en functies terecht kan.

Zo kan je als afgestudeerde in de communicatiewetenschappen zeker aan de slag in de media (bij radio en televisie, dagbladen, tijdschriften…) of bij een reclamebureau, maar ook bij de onlinepoot van de traditionele mediabedrijven, en in toenemende mate ook bij de ‘nieuwe mediabedrijven’ (telecomspelers, internetbedrijven, app-bedrijven …).

En ook buiten de mediasector biedt het bedrijfsleven mooie perspectieven. Vrijwel ieder bedrijf van een zekere grootte heeft een communicatieafdeling, een dienst voor public relations, maakt een eigen bedrijfsblad, verricht regelmatig marktonderzoek of wordt bij de distributie of marketing geconfronteerd met nieuwe communicatietechnologieën. Ook openbare besturen, particuliere verenigingen, drukkingsgroepen en politieke partijen hebben de media ontdekt. Voorlichtingsambtenaren, woordvoerders, pr-verantwoordelijken, communicatiemanagers en ombudsdiensten moeten ‘de kloof met de burger’ dichten of de politiek dichter bij de mensen brengen.

Ten slotte is ook het onderwijs is een aantrekkelijke werkgever voor een deel van de afgestudeerden.

Studiegeld

Bij inschrijving met een diplomacontract voor een voltijds modeltraject bedraagt het studiegeld (2015-2016):

Try-outs

Waar?

Universiteitstraat 4, Gent

Universiteitstraat 4, Gent

Bekijk op GoogleMaps

Wanneer?

zaterdag 15-09-2015

dinsdag 14-07-2015 en woensdag 15-07-2015

zaterdag 06-07-2015

Meer info

Infodag

Waar?

Ufo, Sint–Pietersnieuwstraat 33, Gent

Bekijk op GoogleMaps

Wanneer?

woensdag 22-07-2015 van 15u tot 18u

Meer info

Extra infobeurs

Waar?

Ufo, Sint–Pietersnieuwstraat 33, Gent

Bekijk op GoogleMaps

Wanneer?

woensdag 27-07-2015 van 10u tot 13u

Meer info

Infosessies voor ouders

Waar?

Ufo, Sint–Pietersnieuwstraat 33, Gent

Bekijk op GoogleMaps

Wanneer?

zaterdag 15-09-2015

dinsdag 14-07-2015 en woensdag 15-07-2015

Meer info

Contact

Adviescentrum voor studenten

Sint–Pietersnieuwstraat 33

9000 Gent

T 09 331 00 31

acs@ugent.be

Meer info
Hier is plek voor een bijschrift voor bovenstaande afbeelding.
Hier is plek voor een bijschrift voor bovenstaande afbeelding.