Menu

Naar inhoud

Basisprincipes

Inloggen NL - EN

6. Grid en lay-out

Dit gedeelte is speciaal voor grafische vormgevers.

Het grid is een vaste systematiek: een onzichtbaar raster bepaalt hoe alle grafische elementen in de lay-out correct gepositioneerd worden (zoals logo's, faculteit iconen, tekstelementen, afbeeldingen, ...).

De UGent gebruikt actief blauwe kleurvlakken als onderscheidend huisstijlelement. Pas de systematiek toe voor de gewenste inhoud (corporate of facultair) en formaat (portret of landschap) wanneer je bijvoorbeeld een brochure of poster ontwerpt.

6.1 Document grid

Het grid is een raster van onzichtbare vierkante blokjes. Het vormt een basisstramien van hulplijnen waarop je alle grafische elementen correct kan positioneren.

Het grid werkt op eender welk formaat. We vermelden daarom geen eenheden in millimeters maar een universele formule om het grid te bepalen:

GRID BEPALEN VIA FORMULE

  1. Deel de langste zijde van je formaat door 7 en onderverdeel de uitkomst nog eens door 4.
  2. Begin het grid vanuit de linkerbovenhoek. Bij een document op DIN A-formaat (zoals A5, A4, A3, enz.) ontstaat een grid zoals hieronder afgebeeld.
  3. Pas rondom een marge van 1 grid vierkantje toe als zetspiegel.


Document grid

6.2 Corporate lay-out - portret

Voeg in een corporate verticale lay-out deze elementen toe bovenop het grid:

LOGO EN WINKELHAAK

  1. Logo: plaats links onderaan het logo (inclusief bounding box) op 4 blokjes hoog x 5 blokjes breed.

  2. Winkelhaak: laat boven het logo een blauw vlak 'groeien' aflopend naar boven en rechts. Hou in de linkermarge een kolom vrij ter grootte van 1 blokje. Zo ontstaat een witte 'winkelhaak'.

 

Corporate layout - portret
Corporate opmaak met grid, marges en bounding box
Corporate layout - portret
Eindresultaat

 

6.3 Corporate lay-out - landschap

Pas dezelfde principes toe zoals bij een corporate verticale lay-out.

Corporate layout - landschap
Corporate opmaak met grid, marges en bounding box
Corporate layout - landschap
Eindresultaat

 

6.4 Facultaire lay-out - portret

De systematiek voor een facultaire lay-out is gelijkaardig aan die van een coporate lay-out.

TOEVOEGING FACULTAIR ICOON

Het blauwe vlak groeit nu echter minder hoog en laat bovenaan een ruimte vrij van 3 rijen. Plaats daarin in de linkerbovenhoek het facultaire icoon (inclusief bounding box) ter hoogte van die volledige 3 blokjes.

De bounding box hoogte van het facultaire icoon is gelijk aan 75% van de totale hoogte van het UGent-logo. Zo zijn de letters en figuren even groot.

Facultaire layout - portret
Facultaire opmaak met grid, marges en bounding box
Facultaire layout - portret
Eindresultaat

 

6.5 Facultaire lay-out - landschap

Pas dezelfde principes toe zoals bij een facultaire verticale lay-out.

Ook hier is de bounding box hoogte van het facultaire icoon gelijk aan 75% van de totale hoogte van het UGent-logo. Zo zijn de letters en figuren even groot.

Facultaire layout - landschap
Facultaire opmaak met grid, marges en bounding box
Facultaire layout - landschap
Eindresultaat

 

Naar boven