Menu

Naar inhoud

Basisprincipes

Inloggen NL - EN

10. Taal en terminologie

  Hieronder vind je een overzicht van de officiële UGent-terminologie en taaltips.

  10.1 UGent-terminologie

  Voluit 'Universiteit Gent'

  De correcte benaming van de universiteit werd door het Bestuurscollege vastgelegd:

  Nederlands: Universiteit Gent
  Engels: Ghent University
  Frans: Université de Gand
  Duits: Universität Gent

   

  Afkorting 'UGent'

  Enkel in Nederlands

  Gebruik de afkorting 'UGent' enkel in het Nederlands, niet in andere talen.

  De afgeleide 'UGent'ers' is hierop een uitzondering en mag wel in het Nederlands en in het Engels. 'UGhent'ers' mag in geen geval.

  Met of zonder hoofdletters

  Standaard met twee hoofdletters 'UGent' (hoofdletter ‘U’ en ‘G’).

  Uitzonderlijk volledig in kleine letters

  • in een url zoals 'www.ugent.be' of 'website.ugent.be'
  • in een e-mailadres of sociale media account '@ugent'
  • hashtag keuze uit '#ugent' of '#UGent'

  Samenstellingen met 'UGent'

  Let erop om bij samenstellingen met het woord 'UGent' altijd een koppelteken toe te voegen.
  Bijvoorbeeeld: 'UGent-proffen', 'UGent-studenten'
  Niet correct: 'UGentproffen', 'UGentstudenten

   

  Lexicon met officiële begrippen en vertalingen

  Bekijk als UGent-medewerker alle officiële begrippen en vertalingen.

   

  FACULTEITEN

  Hieronder gerangschikt in vaste volgorde volgens historische oprichtingsdatum. Let op gebruik van hoofdletters bij doorlopende tekst of aan het begin van een regel.
   

  Faculteitsnaam (afkorting) - website/afkorting:

  1. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) - www.ugent.be/lw
  2. Faculteit Recht en Criminologie (RE) - www.ugent.be/re
  3. Faculteit Wetenschappen (WE) - www.ugent.be/we
  4. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (GE) - www.ugent.be/ge
  5. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (EA) - www.ugent.be/ea
  6. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (EB) - www.ugent.be/eb
  7. Faculteit Diergeneeskunde (DI) - www.ugent.be/di
  8. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PP) - www.ugent.be/pp
  9. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (BW) - www.ugent.be/bw
  10. Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (FW) - www.ugent.be/fw
  11. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (PS) - www.ugent.be/ps

  CAMPUSSEN

  Bekijk de locaties van alle campusnamen bij Cartografie.

   

  • Campus Aula (gebouwen: 'Aula')
  • Campus Ufo (gebouwen: 'Rectoraat', 'Ufo', 'De Brug', 'T1', 'T2'...)
  • Campus Boekentoren (gebouwen: 'Universiteitsbibliotheek', 'Volkssterrenwacht Armand Pien')
  • Campus Tweekerken (gebouwen: 'Therminal')
  • Campus Rommelaere
  • Campus Mercator
  • Campus Dunant (gebouwen: 'GUSB')
  • Campus Coupure
  • Campus Ledeganck (gebouwen: 'Universiteitsmuseum')
  • Campus Schoonmeersen
  • Campus Sterre (gebouwen: 'Home Bertha De Vriese', 'S1', 'S2' ...)
  • Campus UZ Gent
  • Campus Heymans (gebouwen: 'Home Boudewijn')
  • Campus Proeftuin (gebouwen: 'N1', 'N2' ...)
  • Tech Lane Ghent Science Park - Campus Ardoyen
  • Tech Lane Ghent Science Park - Campus Eiland
  • Campus Merelbeke (gebouwen: 'D1', 'D2' ...)
  • Campus Heide (gebouwen: 'H1', 'H2' ...)
  • Campus Gontrode
  • Campus Melle
  • Campus Bottelare

   

  • Campus Brugge
  • Campus Kortrijk
  • Ostend Science Park
  • Ghent University Global Campus

   

  Adresaanduiding

  Vermeld UGent-locaties op deze manier:

  Campus ..., gebouwnaam of bloknummer (indien toepasselijk), straatnaam, huisnummer, postcode, stad

   

  Bijvoorbeeld:

  • Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
  • Campus Ufo, Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
  • Campus Aula, Universiteitstraat 8, 9000 Gent
  • Campus Aula, Korte Meer 3, 9000 Gent
  • Campus Ledeganck, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent
  • Campus Tweekerken, Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent
  • Campus Tweekerken, Hoveniersberg 24, 9000 Gent
  • Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk

   

  Wanneer een bloknummer een combinatie is van letter en cijfer(s), volstaat dat als naam. Wanneer een bloknnummer enkel een letter is, kan je eventueel 'gebouw' ervoor schrijven ter verduidelijking. Bij Campus UZ vermeld je ook de ingang.

   

  Bijvoorbeeld: 

  • Campus Coupure, A, ... OF Campus Coupure, gebouw A, Coupure links 653, 9000 Gent
  • Campus Sterre, S3, Krijgslaan 281, 9000 Gent
  • Campus Ufo, T3, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
  • Campus UZ, K3, ingang 42, De Pintelaan 185, 9000 Gent

  10.2 Tijdweergave en telefoonnummers

  Datum 

  NL: 1 januari 2020

  EN: 1 January 2020. Voorkeur voor deze Britse notatie (dag maand jaar)

  Meer info op Cambridge Dictionay

   

  Tijd

  EN: 08:00 of 20:30. Ook hier voorkeur voor Britse notatie (24 uur zonder a.m. of p.m.). Amerikanen spreken van 8 a.m. en 8:30 p.m. (12 uur met a.m. en p.m).

   

  NL:

  • 8 uur, 8.00 uur
  • 8.20 uur
  • 16.30 uur
  • 8 u., 8.00 u.
  • 8.20 u.
  • 16.30 u.

  Meer info op VRT-Taalnet en Taalunieversum.org.

    

   Telefoonnummer

   +32 9 264 00 00

   10.3 Correspondentie

   Aanspreking

   • Mr
   • Ms

   De UGent verkiest de Brits Engelse schrijfwijze zonder punt. De afkorting ‘Ms’ heeft de voorkeur omdat dit losstaat van de burgerlijke staat. De afkorting ‘Mrs’ wordt enkel (uitzonderlijk) gebruikt om te verwijzen naar een getrouwde vrouw.

    

   Academische titels

   NEDERLANDS

   Schrijf aanspreektitels in Nederlands telkens volledig in kleine letters (tenzij aan begin van een zin of regel). Schrijf bij voorkeur de titels voluit. Gebruik een punt bij afkortingen.

   Voorbeelden:

   • Op uitnodiging van professor De Paepe …
   • Professor De Paepe nodigt u uit …
   • Op uitnodiging van prof. dr. De Paepe …
   • Prof. dr. De Paepe nodigt u uit …

   ENGELS

   Schrijf aanspreektitels in Engels met hoofdletter. Schrijf bij voorkeur de titels voluit. Gebruik een punt bij afkortingen.

   Voorbeelden:

   • At the invitation of Professor De Paepe …
   • Professor De Paepe invites you …
   • At the invitation of Prof. Dr. De Paepe …
   • Prof. Dr. De Paepe invites you …

   10.4 Hoofdletters

   Hoe schrijf je hoofdletters volgens de UGent-huisstijlvoorschriften:

   • Eigennamen UGent, campussen, faculteiten: zie UGent-terminologie

   • Organisatorische begrippen zoals ‘directie’, ‘afdeling’, ‘faculteit’, ‘vakgroep’, 'onderzoeksgroep': in doorlopende tekst met kleine letter. Enkel met hoofdletter aan het begin van een regel. 
    Bijvoorbeeld: de directie Bestuurszaken, de faculteit Recht en Criminologie, vakgroep Kleine Huisdieren.Contacteer:
    Afdeling Juridische Zaken
   • Voegwoorden, voorzetsels en lidwoorden in eigennamen uit meerdere delen: zonder hoofdletter. Bijvoorbeeld: faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren.
   • Opleidingen: in Nederlands zonder hoofdletter, in Engels met hoofdletter.
    Bijvoorbeeld: bachelor in de biologie, master of Biology
   • Vakken: met kleine letter
    Bijvoorbeeld: statistiek
   • E-mailadres of url van een website: volledig in kleine letters.
    Bijvoorbeeld: www.ugent.be/voorbeeld, voornaam.achternaam@ugent.be
   • Voor specifieke termen zoals ‘raad van bestuur’ of ‘Bestuurscollege’: zie het UGent-lexicon

    

   Bijvoorbeeld: 'De directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) bekijkt samen met de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen om binnen de bachelor communicatiewetenschappen het vak statistiek te veranderen'.

   10.5 Schrijf- en taaltips

   • Gebruik korte en duidelijke zinnen.
   • Schrijf actief: "De UGent biedt u een receptie aan" in plaats van "Een receptie wordt u aangeboden door de UGent".
   • Vermijd hulpwerkwoorden: "Gelieve dit document terug te sturen" in plaats van "Wij zouden u willen vragen of u dit document kan terugsturen".
   • Vermijd tangconstructies: "Gelieve ons de kostprijs voor het organiseren van de receptie, die traditioneel aansluit op de academische zitting, door te geven" wordt "Gelieve ons de kostprijs door te geven voor de receptie die traditioneel aansluit op de academische zitting".
   • Vermijd overbodige korte woordjes: nog, dus, er, dan ook, ook, eens, toch, nu, al, zelfs, natuurlijk, namelijk, weer, …
   • Schrijf samenstellingen aaneen: niet 'UGent magazine', maar UGent-magazine.

    

   Zie ook:

   Naar boven