Menu

Naar inhoud

Basisprincipes

Inloggen NL - EN

8. Merkportfolio

De UGent bestaat uit vele onderdelen (directies, afdelingen, faculteiten, vakgroepen, onderzoeksgroepen...). Hier tonen we de 'merkarchitectuur' van onze universiteit: hoe kan elk onderdeel zich vanuit éénzelfde organisatie herkenbaar maken? Merk 'Universiteit Gent' staat altijd en overal voorop als hoofdafzender.

8.1 Overzicht afzendersystematiek

Communiceer altijd vanuit de hoofdafzender 'Universiteit Gent'. Dit is steeds het hoofdmerk. Zo is doorheen alle communicatie overal duidelijk van welke universiteit de boodschap komt. 

Binnen die eenheid is er ruimte voor verscheidenheid. Dit merkmodel toont hoe alle mogelijke subentiteiten van de UGent zich kenbaar kunnen maken:

 

CATEGORIE 1: UGENT ALS HOOFDAFZENDER

Verloopt de communicatie volledig vanuit de UGent? Gebruik dan integraal de huisstijl: logo's, kleur, typografie, beeldtaal... zie 1. Basisprincipes

 

  • Subcategorie CORPORATE: ​​​voor centrale administratie (directies, afdelingen), universiteitsbrede entiteiten (bijvoorbeeld Club Het Pand, Universiteitsbibliotheek, ...) en onderzoeksgroepen over meerdere faculteiten. Zie 8.2 UGent hoofdafzender – Corporate

 

  • Subcategorie FACULTAIR: Universiteit Gent blijft de hoofdafzender, maar faculteiten krijgen via een icoon en kleur een prominente plek. Hieronder behoren ook vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen één faculteit. Zie 8.3 UGent hoofdafzender – Facultair

CREËER ZELF GEEN EXTRA EIGEN LOGO OF STIJL

De UGent heeft officieel slechts één huisstijl. Het UGent-logo en de facultaire iconen zijn de enige officiële logo's. Creëer nooit zelf andere logo's of stijlen vanuit de UGent.

De UGent wil af van een wildgroei aan logo’s en stijlen binnen haar universiteit. Vermeld daarom als onderdeel van de UGent simpelweg typografisch wie je bent. Vul dit in in de voorziene sjablonen of respecteer de huisstijl-systematiek zoals beschreven op deze pagina wanneer je zelf iets ontwerpt.

Behoor je volledig tot de UGent? Wees dan trots op je organisatie. Zet zeker geen andere, zelf ontworpen logo of stijl voorop. Dat brengt schade toe aan het imago van de UGent. Zitten we allen op dezelfde lijn, dan vormen we een sterk en herkenbaar merk dat de UGent ook eer aandoet. Buitenstaanders herkennen de UGent als hoofdmerk, dan eventuele faculteiten, dan subonderdelen. Er is geen ruimte voor andere logo's of stijlen. Die aanpak is officieel bevestigd door het Bestuurscollege op 23 oktober 2014.

 

CATEGORIE 2: ENDORSED

Verloopt de communicatie niet alleen vanuit de UGent, maar vanuit een samenwerking met andere organisaties? Zoals partnerships met andere universiteiten of hogescholen, commerciële merken, sponsoring, spin-offs... Voeg dan enkel het UGent-logo toe in de gemeenschappelijke communicatie.

Zie 8.5 Endorsed

8.2 UGent hoofdafzender – Corporate

CORPORATE A

We communiceren Universiteit Gent als hoofdafzender. Hieronder valt de centrale administratie (directies, afdelingen).

voorbeeld: theoretisch model (links) - affiche (rechts)

 

CORPORATE B

We communiceren Universiteit Gent als hoofdafzender. Hieronder vallen universiteitsbrede entiteiten (zoals Het Pand, de Universiteitsbibliotheek) of onderzoeksgroepen over meerdere faculteiten

Omdat elk middel anders is wordt er in de praktijk per middel gekeken naar hoe de duiding het beste ingevuld kan worden. Vermeld dit typografisch, doe dit niet met een apart logo.

voorbeeld: theoretisch model (links) - affiche (rechts)
voorbeeld: button (boven) - koffiekopje (onder) - affiche (rechts)

 

8.3 UGent hoofdafzender – Facultair

FACULTAIR A

We communiceren Universiteit Gent als hoofdafzender.

Onder categorie A vallen ook de faculteiten. Universiteit Gent blijft de hoofdafzender, maar de faculteiten krijgen in de vorm van een facultair icoon en kleur een prominente plek. 

voorbeeld: theoretisch model (links) - cover brochure bacheloropleiding Bio-ingenieur (rechts)

 

FACULTAIR B

We communiceren Universiteit Gent als hoofdafzender. Net zoals bij categorie A vallen onder categorie B ook de faculteiten.

In deze categorie vallen ook de vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen een faculteit. Ze worden geduid in de inhoud. Omdat elk communicatiemiddel anders is wordt er in de praktijk per middel gekeken naar hoe de duiding het beste ingevuld kan worden. Vermeld dit typografisch, doe dit niet met een apart logo.

voorbeeld: theoretisch model (links) - affiche (rechts)

8.4 UGent in samenwerking met externe partners

In deze categorie staan samenwerkingsverbanden met externe merken centraal, waarbij UGent de hoofdafzender is (bijvoorbeeld VIB). Deze uitingen vallen onder categorie 1, waarbij het logo van de externe partner naast het logo van UGent wordt geplaatst. 

Voeg het logo van de externe partner toe in de witte ruimte rechts naast het UGent-logo. In het sjabloon voor presentatie slides is er een vaste plaats voorgeprogrammeerd om logo's van externe partners makkelijk toe te voegen. Doe dit bijvoorbeeld ook zo bij drukwerk voor evenementen: op een affiche, flyer...

 

 

Download de logo's van verschillende vaste externe partners van de UGent:

8.5 Endorsed

Er kan ook worden gecommuniceerd vanuit een samenwerking met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld andere universiteiten of hogescholen, commerciële merken, sponsoring...

In dat geval wordt enkel het UGent-logo toegevoegd in de gemeenschappelijk communicatie. Zorg er voor dat alle logo's evenwaardig qua verhouding worden afgebeeld.

Enkel nieuwe merken die vanuit een samenwerking met een andere (commerciële) organisaties tot stand komen, zoals bijvoorbeeld spin-offs, kunnen indien wenselijk een eigen stijl of logo creëren.

Endorsed voorbeeld
Voorbeeld - endorsed

 

Naar boven